Doelmatig assetbeheer

Goede analyses laten zien hoe de staat van assets aansluit op de bedrijfsdoelstellingen van de eigenaar. Spatial Insight ondersteunt hierbij door de kosten, prestaties en risico’s (KPR) van assets inzichtelijk te maken. Met deze informatie kan worden vastgesteld welke activiteiten nodig zijn om er voor te zorgen dat het gewenste evenwicht tussen KPR intact blijft.

spatial insight - transparantnl voor optimaal leidingonderhoud

TransparantNL

In samenwerking met PWN en WML is het model TransparantNL ontwikkeld. Simpel gezegd wordt berekend wat het beste moment is om leidingen te vervangen. Hierbij wordt rekening gehouden met restlevensduur maar ook met vele andere factoren die een waarde geven aan het risico van en de kans op leidingbreuk. Inmiddels wordt dit ook ingezet door Waterbedrijf Groningen en als pilot getest door WMD en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

spatial_insight_somaseo

SOMASEO

Met het model SOMASEO wordt voor het waterleidingbedrijf Oasen van iedere leiding in het net bepaald welke vervangingsprioriteit deze heeft. Het model is gebouwd in nauwe samenwerking met de asset engineers en ondersteunt al enkele jaren de keuzes op welk moment leidingen wel of niet te vervangen.

Comsima

Comsima is een model waarmee de spanning in leidingen kan worden berekend. Wanneer de berekening voor een leiding een bepaalde kritische waarde overschrijdt, zal deze naar verwachting in de nabije toekomst bezwijken. Comsima is ontwikkeld door onderzoeksinstituut KWR In samenwerking met de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Spatial Insight helpt deze partijen om de berekening te standaardiseren en daarmee inzetbaar te maken bij verschillende organisaties.

Vergelijking InSAR

InSAR is een techniek waarbij op basis van radarbeelden, gemaakt vanuit een satelliet, wordt bepaald of de bodem beweegt (stijgt of verzakt). Deze berekening kan worden gemaakt gebaseerd op verschillende bron datasets. Met het bedrijf Sensar en in opdracht van het grootste deel van de Nederlandse Waterleidingbedrijven voert Spatial Insight een vergelijking uit tussen verschillende sets brongegevens om zodoende te bepalen welke databron de juiste resultaten voor verschillende toepassingen biedt.

spatial insight - synergienl

SynergieNL

SynergieNL is een platform dat gebruikers in staat stelt om data met betrekking tot werkzaamheden uit te wisselen en samenwerkingskansen te identificeren en kansen vast te leggen. Er ontstaat een betere samenwerking waardoor kosten worden gereduceerd en overlast voor de omgeving verminderd. Spatial Insight beheert de omgeving en ontwikkelt het product met nieuwe functionaliteiten.