Storingsanalyse

spatial insight storingsanalyseVoor een van onze klanten heeft Spatial Insight een uitgebreide storingsanalyse uitgevoerd. 

Deze analyse heeft als doel de netwerkbeheerder meer inzicht te geven in welke groepen leidingen binnen een vastgestelde periode vaker lekken vertoonden dan andere groepen. 

Hierbij is gezocht naar verklaringen voor de lekkages door een combinatie van databronnen te analyseren. Deze analyse gaf de netwerkbeheerder meer inzicht in de lekkages en oorzaken ervan. Bovendien zijn kwetsbare groepen in kaart gebracht. Onder kwetsbare groepen wordt verstaan: de leidingen met vergelijkbare eigenschappen die de meeste invloed hebben op het totaal aantal storingen.  
 
De analyse werkt door data van groepen leidingen te analyseren en in die dataset de gemene delers te vinden. Allereerst worden de gegevens gegroepeerd op basis van kenmerken, denk aan: aanlegperiode, bodemsoort, materiaal van de leidingen etcetera. Vervolgens kunnen er generieke conclusies worden getrokken over de samenstelling van variabelen. Een voorbeeld: “Grondsoort X in combinatie met materiaal Y gelegd in periode Z heeft een [risiconiveau] om te resulteren in een storing”. 
 
Door de storingsanalyse kunnen er zorgvuldig beslissingen worden gemaakt met betrekking tot materiaalkeuze in de toekomst en mogelijke aanpassingen in het vervangingsmodel. 

Een vervangingsmodel is van groot belang voor de strategie van een netwerkbeheerder. Beslissingen over investeringen en te vervangen leidingen wordt voor een belangrijk deel gebaseerd op de uitkomsten van het vervangingsmodel. 

Meer informatie over deze analyse? Neem contact op met Spatial Insight.