Research & Development

Algoritmes en queries vormen de basis voor de zelf ontwikkelde software die Spatial Insight levert en de consultancy projecten die we uitvoeren. Onze kennis en expertise van data science, asset management en ruimtelijke data combineren we om tot formules en rekenstappen te komen die onze klanten in staat stellen grote hoeveelheden data om te zetten in bruikbare informatie.

Wij zijn in staat om wetenschappelijke modellen, zoals die bijvoorbeeld door onderzoeksinstituut KWR worden gemaakt, zo te vertalen dat er praktisch bruikbare berekeningen mee kunnen worden gemaakt.

Alle ontwikkelingen vinden plaats in Nederland en worden planmatig uitgevoerd door gebruik te maken van roadmaps en een gestructureerde manier van werken in DevOps. We besteden circa de helft van onze direct of indirect aan het ontwikkelen en verbeteren van onze algoritmes, queries en software, naast het in de praktijk valideren van onze software.

Data preparatie

Berekeningen kunnen niet zonder data. Alle waterbedrijven beschikken over data over hun leidingen, afsluiters en lekkages. Maar tegelijkertijd zijn er maar weinig drinkwaterbedrijven die over complete, juiste en up-to-date datasets beschikken. Data preparatie is daarom een belangrijke randvoorwaarde voor onze dienstverlening. Het automatiseren van datapreparatie heeft grote voordelen. Het kan tot enorme tijdsbesparingen leiden en tot een hogere datakwaliteit dan met handmatige datapreparatie haalbaar is. De data-experts van Spatial Insight werken continu aan het ontwikkelen van slimmere en snellere manieren om grote sets met ruimtelijk data te verbeteren, te combineren en klaar te zetten voor berekeningen.

Optimalisatie en priotisering

Een menselijk brein is niet in staat om een drinkwaternetwerk met een lengte van duizenden kilometers optimaal en verantwoordbaar te beheren. Het aantal vrijheidsgraden is te groot en het is moeilijk om objectief te zijn. Spatial Insight ontwikkelt technieken en procedures om dit objectief en snel te doen, waarbij de mens de baas blijft en waarbij de corporate doelstellingen leidend zijn. We ontwikkelen niet alleen analyses maar ook gereedschap om investeringsscenario’s te vergelijken en zo geld dat door burgers wordt betaald zo effectief mogelijk te kunnen besteden.

Automatiseren van werkprocessen

De meeste professionele software wordt gebruikt om handelingen sneller of beter uit te voeren dan een mens kan doen. Bij Spatial Insight ontwikkelen we software en platforms om steeds meer stakeholders in het managen van ondergrondse infrastructuur te ondersteunen en meer slagkracht te geven. Dit is extra belangrijk in de vergrijzende samenleving waar veel expertise verdwijnt van de arbeidsmarkt door pensionering.

Onze innovatieve software legt steeds meer kennis vast in code. Met deze software ondersteunen wij de professionals van onze klanten: de asset manager, de asset engineers, de ontwerpers van drinkwaternetten, de bedrijfsvoerders en de gebiedsbeheerders die voorgenomen werkzaamheden afstemmen met gemeenten en energienetbeheerders.