SI-Regressie

De toename van de gemiddelde leeftijd van waterleidingen

In 1854 stelde John Snow de relatie vast tussen de kwaliteit van drinkwater en cholera besmettingen in Londen. Deze kennis versnelde de aanleg van centrale drinkwaterzuiveringen en drinkwaterdistributie door leidingen. In 1853 werd in Nederland de eerste waterleiding van Nederland in gebruik genomen, waarmee veilig en schoon duinwater van de Kennemerduinen naar de stad werd gebracht. Vanaf dat moment is de enorme ondergrondse drinkwaterinfrastructuur gebouwd, die tot de dag van vandaag wordt gebruikt. Bij de meeste drinkwaterbedrijven neemt de gemiddelde leeftijd van de leidingen toe, terwijl de technische levensduur van leidingen gelijk blijft of zelf afneemt. Daarmee schuiven we een kostbare vervangingsoperatie door naar toekomstige generaties en ondertussen neemt de opgave alleen maar toe. Is decentrale drinkwatervoorziening een alternatief? Nog niet, het is duurder en minder veilig. Laten we dus werken aan een optimale vervangingsstrategie.

Spatial Insight

Spatial Insight is een Nederlandse data science consultancy gespecialiseerd in het management van ondergrondse assets. Wij combineren de expertise van GIS, asset management en data science. Wij geloven in data gedreven asset management om tot optimale, objectieve en reproduceerbare oplossingen te komen. Ook helpen we beheerders van ondergrondse infrastructuur om de overlast bij burgers te beperken en kosten te besparen door hun werkzaamheden af te stemmen.

SI-Regressie, de basis van de analyse van het falen van pijpen

Uit uitgebreide patroon analyses binnen het managen van ondergrondse assets is gebleken dat leidingen die gelekt hebben een hogere kans hebben om in de toekomst weer te gaan lekken. Elke reliability engineer streeft ernaar om van curatief onderhoud, via preventief onderhoud naar ‘predictive maintenance’ te komen. We hebben in praktijk gezien dat het proactief vervangen van leidingen de kans op vergelijkbaar falen heel sterk reduceert.

Een cruciaal onderdeel van ‘predictive maintenance’ is de relatie tussen de leeftijd van verschillende type leidingen en de faalkans. SI-Regressie berekent deze curves uit asset data en historische faaldata. Figuur 1 laat een resultaat zien van vier mogelijke fitlijnen die de faalkans aangeven voor een specifieke diameter PVC pijp.

SI-regressie in praktijk

Binnen risico gebaseerd asset management wordt vaak de ‘plan, do, check, act’ cyclus doorlopen. SI-Regressie past daar heel goed bij. Nederlandse drinkwaterbedrijven gebruiken dit product om in de ‘plan, check’ en ‘act’ fases de waarschijnlijkheden te berekenen als onderdeel van risicomanagement conform de ISO31000 standaard. Door de kansberekeningen te uniformeren en objectiveren kunnen interne en externe stakeholders ook goed met de resultaten verder werken.

Figuur 2 laat de impact zien van SI-Regressie. Na de berekening van de blauwe lijn zijn leidingen vervangen die een hoge storingsfrequentie hebben. De rode lijn laat de het verband tussen storingen en faalgedrag zien twee jaar later. Het aantal lekken per jaar blijkt 25 tot 75% te zijn afgenomen. Met SI-Regressie kan dus de impact van het investeren in leidingvervanging objectief worden vastegeld.

Randvoorwaarden

Voor elk model is voldoende data van voldoende kwaliteit onmisbaar. Voor SI-Regressie vragen we een zo volledig mogelijke asset dataset en een aantal jaar aan faaldata van leidingen. Als Spatial Insight’s ADI (asset data integrator) datawarehouse is geïnstalleerd is de datapreparatie direct op orde.

Beperking carbon footprint

Spatial Insight streeft naar het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Om die reden proberen we onze reisbewegingen te beperken en leveren we onze diensten zo veel mogelijk van afstand.

Volgende stap

We hopen en vertrouwen erop dat SI-Regressie een waardevolle bijdrage levert aan het data gedreven assetmanagement van uw organisatie. Graag verkennen we hoe we SI-Regressie bij uw organisatie kunnen inzetten.

Meer informatie

Download de 2-pager, stuur een e-mail naar Gina Popa of Ignaz Worm of stuur een bericht via het contactformulier.

Contactformulier voor meer informatie

Figuur 1. Output van SI-Regressie voor een PVC pijp: storingsfrequentie versus leeftijd en fitlijnen.

Figuur 2. Impact van SI-Regressie. De storingsfrequentie voor 150 mm PVC is significant afgenomen na twee jaar gericht vervangen van leidingen (rode lijn na vervangen vergeleken met blauwe lijn voor vervangen).