SI-Cluster

Het prioriteren van individuele pijpen, hoe nuttig is dat eigenlijk?

We zijn bij het toepassen van vervangingsmodellen gewend dat deze voor elke individuele leiding een prioriteitsgetal berekenen uit het bekende faalgedrag van vergelijkbare leidingen. Vergelijkbare leidingen zijn leidingen van eenzelfde materiaal en diameter en uit hetzelfde jaar van aanleg, etc. Het faalgedrag van leidingen wordt getoond in Figuur 1. Ervaring leert dat vergelijkbare leidingen helemaal niet altijd hetzelfde faalgedrag vertonen, bijvoorbeeld omdat deze door een andere aannemer zijn aangelegd, of omdat de lokale omstandigheden (blijkbaar) toch invloed hebben op de leiding. En er is nog een reden om niet alleen naar individuele leidingen te kijken. Voor een nutsbedrijf is het aantrekkelijk om in één keer alle minder goede leidingen in een gebied te vervangen. Dat scheelt werkvoorbereiding en mobilisatiekosten.

Spatial Insight

Spatial Insight is een Nederlandse data science consultancy gespecialiseerd in het management van ondergrondse assets. Wij combineren de expertise van GIS, asset management en data science. Ons tien man/vrouw sterke team vertegenwoordigt een eeuw aan relevante ervaring in de Nederlandse water, GIS en data science sectoren. Wij geloven in data gedreven asset management om tot optimale, objectieve en reproduceerbare oplossingen te komen. Ook helpen we beheerders van ondergrondse infrastructuur om de overlast bij burgers te beperken en kosten te besparen door hun werkzaamheden af te stemmen.

Gelijk faalgedrag bij vergelijkbare omstandigheden

De belangrijke maar net zo triviale basis voor SI-Cluster is dat leidingen met vergelijkbare eigenschappen in vergelijkbare omstandigheden hetzelfde faalgedrag vertonen. Zonder dat we precies analyseren wát de oorzaak is, we gaan in de beschikbare data op zoek naar cluster van leidingen die samen de grootste bijdrage kunnen leveren aan de assetmanagement doelstelling, bijvoorbeeld het terugdringen van het aantal lekken. Alle combinaties van leidingen worden doorgerekend en de groepen met de meest impact blijven over. Afhankelijk van de gekozen instelling worden zo projecten gedefinieerd van voldoende omgang om ze op te starten en met een significante impact.

Figuur 2 laat de twee clusters zijn die in het voorbeeld uit Figuur 1 de grootste bijdrage leveren aan het aantal lekken in het bestudeerde gebied. Het kan zo zijn dat het een cluster een leiding bevat die als individuele leiding minder hoog scoort in het aantal te verwachten lekken. Toch wordt die vervangen.

Data preparatie

Vaak blijkt een belangrijk deel van de tijd die nodig is om SI-Cluster uit te voeren moet worden besteed aan data preparatie, typisch 50 uur per berekening. Voor de organisaties die ADI (asset data integrator) of BestNet geïnstalleerd hebben is het veel eenvoudiger en doen we de data preparatie om niet. Ook als SI-Cluster al een keer is uitgevoerd zullen de tijd en kosten van data preparatie lager zijn dan de eerste keer.

Data veiligheid

Data is steeds waardevoller voor veel organisaties. Om die reden en om kwaadwillenden geen mogelijkheid te geven schade toe te brengen, passen de meeste organisaties strikte data veiligheidsvoorschriften toe. Wij kunnen SI-Cluster draaien op uw eigen servers of op onze eigen (Microsoft Azure) servers. Onze eigen servers zijn zo geconfigureerd dat deze voldoen aan de ISO27001 standaard voor informatiebeveiliging. In elke situatie is en blijft de asset- en faaldata, maar ook de resultaten eigendom van de opdrachtgevers.

Randvoorwaarden

Om SI-Cluster uit te voeren geeft de opdrachtgever toegang tot de verschillende databronnen. We ervaren dat de eindgebruikers van leidingvervangingsmodellen regelmatig ICT-managers moeten overtuigen om de ontsluiting van data te ondersteunen. Het is daarom zinvol om hen in een vroeg stadium in het project te betrekken.

Beperking carbon footprint

Spatial Insight streeft naar het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Om die reden proberen we onze reisbewegingen te beperken en leveren we onze diensten zo veel mogelijk van afstand. We vliegen alleen als dat nodig is om vertrouwen op te bouwen.

Volgende stap

We hopen en vertrouwen erop dat SI-Cluster een waardevolle bijdrage levert aan het data gedreven assetmanagement van uw organisatie. Graag verkennen we hoe we SI-Cluster bij uw organisatie kunnen inzetten.

Meer informatie
Download deze 2-pager, stuur een e-mail Jurjen den Besten of benader ons via het contactformulier.

Contact ons via het formulier

Figuur 1. Voorbeeld van drinkwaterleidingen met geregistreerde storingen (rode sterren).

Figuur 2. De clusters die zijn overgebleven van de leidingen uit Figuur 1 die zijn aangewezen om te worden vervangen.