Onze strategische samenwerkingen

Als anderen dingen beter kunnen dan wijzelf, dan werken we daar graag mee samen. Zeker als dat wederzijds blijkt te zijn. En dat is het geval bij onze strategische partners Spatial Eye en StellaSpark. In meerdere projecten hebben we samengewerkt en gezamenlijke aanbiedingen gedaan. Wij beschouwen de medewerkers van onze partners als onze directe collega’s.  

Spatial Eye

Spatial Eye is gespecialiseerd in het opzetten en beheren van datawarehouses. En precies daarom passen we de infrastructuur die Spatial Eye aanbiedt graag toe in onze Asset Data Integrator. Zo ontstaat de perfecte stabiele en ‘undisputed’ basis van ruimtelijke data, waarop onze producten kunnen draaien. Het grote voordeel van datawarehouses is dat de tijd nodig voor datapreparatie drastisch afneemt en dat data uniform beschikbaar is.

StellaSpark

StellaSpark is opgericht door Erwin Vonk en levert producten en diensten die efficiënte planvorming, gebruik en beheer van de natuurlijke en gebouwde omgeving mogelijk maken. Binnen het Nexus platform worden de verschillende open databronnen samengebracht en ontsloten.

De data die StellaSpark op deze manier toegankelijk maakt wordt samengebracht in onze Asset Data Integrator en kan in een aantal van de model gebaseerde producten van Spatial Insight een waardevolle bijdrage vormen.