We stellen ons graag voor

Spatial Insight is een onafhankelijke data science consultancy gericht op het het managen van ondergrondse assets, zoals waterleidingen, warmtenetten, gasleidingen, kleppen, etc. Onze negen medewerkers bedienen alle Nederlandse drinkwaterbedrijven, de grote netbeheerders en gemeenten en waterschappen.

Wij geloven dat het managen van ondergrondse assets gebaseerd moet zijn op objectieve en optimale besluitvorming in plaats van de persoonlijke voorkeur of ideeën van individuele medewerkers of politici. Wij voeren dat uit door gecombineerde saneringsmodellen, die draaien op betrouwbare data, berekeningen te laten uitvoeren gericht op het behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie. Dat kan snel, transparant, objectief en reproduceerbaar. De strategische doelstellingen kunnen technisch van aard zijn, zoals het beperken van het aantal lekken of het stoppen van de toename van de gemiddelde leeftijd van het net. Maar de insteek kan ook commercieel zijn, zoals het terugdringen van niet-in-rekening-gebracht verbruik, of juist bedrijfskundig, bijvoorbeeld om de CAPEX te beheersen.

Ons team werkt vanuit twee kantoren, op locatie bij klanten of vanuit huis. Wij hebben onze wortels in de drinkwater wereld en data science. We werken continu aan onze kennis en kunde door het organiseren van masterclasses voor ons team.

Naast deze technische bijdrage aan de maatschappij ondersteunen we de stichting Just Diggit met berekeningen en de lokale stichtingen Bedrijf & Samenleving en Jinc met lezingen aan basisschoolleerlingen en andere initiatieven.