Gevoeligheidsanalyse

spatial_insight_gevoeligheidsanalyseWanneer er een vervangingsmodel door Spatial Insight wordt toegepast zijn er diverse factoren binnen dat model die invloed hebben op de formules en daarmee tevens de resultaten. De afzonderlijke elementen van het model kunnen geanalyseerd worden door een gevoeligheidsanalyse uit te voeren. Voor twee van onze klanten heeft Spatial Insight een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. 

In een staafdiagram wordt visueel zichtbaar wat de impact is van reeds vastgestelde factoren op het toegepaste vervangingsmodel. Vragen als: waar bestaat ons model uit? Waar houd het rekening mee? Hoe belangrijk is elke afzonderlijke factor in het geheel van het model? Zijn in kaart gebracht. 

Met deze inzichten worden de elementen tegen elkaar afgewogen. Welke factoren zijn het belangrijkst binnen het model? Daar kan dan op worden ingezoomd. Er kan zelfs een conclusie worden getrokken over de mate waarin het model klopt. De gevoeligheidsanalyse geeft inzichten in plekken waar diepgaander onderzoek verricht dient te worden of waar voorzichtigheid is geboden in het trekken van conclusies, uit de modelresultaten. 

Meer informatie over deze analyse? Neem contact op met Spatial Insight.