Veroorzaakt droogte extra lekken?

Klant: Waterbedrijf Groningen
Periode: 2020

Case

Door de klimaatverandering zullen er meer periodes van droogte in Nederland voorkomen in de komende jaren. In een eerdere leidingbreuk analyse voor Waterbedrijf Groningen werd tijdens een periode van extreme droogte in 2018 een forse toename van het aantal lekken in Groningen geconstateerd. Dat was voor Waterbedrijf Groningen aanleiding om Spatial Insight te vragen of er een relatie zou kunnen worden gevonden tussen het aantal lekkages en variatie in bodembeweging. De hypothese is dat tijdens perioden van droogte de afname van water in de bodem leidt tot zettingen en scheuren, terwijl zware buien een snelle uitzetting van de bodem veroorzaken. Bovendien neemt in perioden van droogte de druk in het waternetwerk toe. Beide resulteren in spanningen in en rond de leidingen die lekkage kunnen veroorzaken.

Aanpak en oplossing

Waterbedrijf Groningen leverde tussen 2012 en 2018 data met lekkages aan. Strategische partner Moisture Matters leverde over dezelfde periode rasterdata aan met dagelijkse metingen van bodembeweging. De analyse bestond uit twee delen: een analyse van de bodembeweging en een analyse van faalfrequenties per materiaal- en bodembewegingscategorieën.

Voor elke leidingbreuklocatie is een tijdreeks van grondbewegingen opgsteld. Het doel is om te kijken of er een relatie is tussen de opbouw van bodembeweging en het moment van lekkage. Zo kwamen we erachter dat de gemiddelde bodembeweging op faallocaties in de zomer van 2018 twee keer zo hoog was als in voorgaande jaren.

Hetzelfde patroon trad ook in 2019 op. Klimaatverandering en droogte zullen zeker de komende decennia een belangrijk onderwerp blijven. Houd er echter rekening mee dat, omdat het aantal storingen in hogere categorieën vrij laag is in zowel 2018 als 2019, de resultaten statistisch moeilijk te bewijzen zijn. Toch laat deze verkennende studie interessante observaties zien als we kijken naar leidingbreuken in combinatie met klimaatvariabelen.

Bijdrage aan de strategische doelstellingen

Om voorbereid te zijn op klimaatverandering heeft Waterbedrijf Groningen de roadmap ‘Watertransitie Groningen’ gemaakt. Een van de routes is om hun processen te optimaliseren door data science toe te passen. Het doel is om de drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen. Dit project helpt te begrijpen waar en wanneer klimaatverandering het drinkwaterdistributienetwerk beïnvloedt.

Meer informatie
Jurjen den Besten (jurjen.den.besten [@] spatial-insight.nl)

Previous page Download PDF