Advies directie over investeringsbudget

Klant: Evides
Periode: 2023

Case

Evides bedient 2,5 miljoen inwoners van Zeeland en de regio Rotterdam. Voor het bepalen van de benodigde investeringen in het drinkwaterleidingnet in 2024 heeft de directie van Evides advies gevraagd aan de afdeling Asset Management Infra (AMI). Het jaarlijkse investeringsbudget van Evides bedraagt circa 80 miljoen euro per jaar.

Aanpak en oplossing

AMI koos BestNet om deze vraag te beantwoorden en de resultaten van verschillende modellen voor het vervangen van leidingen te combineren die waren opgeslagen in de Asset Data Integrator (ADI). ADI is een datawarehouse oplossing geconfigureerd door Spatial Insight die zowel asset- als storingsgegevens integreert en de opgeslagen gegevens historiseert om informatie over verwijderde assets te kunnen opnemen. Evides paste leidingvervangingsmodellen SI-Cluster, SALMI en het gecombineerde model VERDER toe. De resultaten van deze modellen, vervangingsprioriteiten per individuele leiding, worden opgeslagen in ADI.

Reliability engineers Niek Bossers en Patrick van den Ende pasten BestNet toe om drie verschillende investeringsscenario’s te vergelijken, gedefinieerd als percentage van de lengte van het totale netwerk dat jaarlijks moet worden vervangen. Zij slaagden erin om voor elk scenario inzicht te geven in het aantal lekkages dat in de komende decennia kan worden verwacht. BestNet stelde hem ook in staat om omgekeerde berekeningen te maken: hoeveel leidingen moeten worden vervangen om het huidige niveau van lekkages in de komende decennia constant te houden?

De directie van Evides beoordeelde de berekeningsresultaten en besloot het hoogste investeringsscenario te kiezen uit de drie gepresenteerde scenario’s. BestNet slaagde erin een brug te slaan tussen de verantwoordelijkheden van de asset engineer met zijn technische achtergrond en de asset owner die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de prestaties van het netwerk.

Bijdrage aan de strategische doelstellingen

Gewoonlijk beslissen directieleden van waterbedrijven over de laagst mogelijke investeringen om de risico’s op een aanvaardbaar niveau te houden. BestNet overtuigde de directie van Evides dat een verhoging van het investeringsbudget nodig was om het gewenste prestatieniveau van het netwerk te bereiken. BestNet helpt directies van waterbedrijven bij het definiëren van belangrijke prestatie-indicatoren, omdat ze een duidelijk beeld hebben van de financiële gevolgen van het stellen van bepaalde doelen.

Meer informatie
Jurjen den Besten (jurjen.den.besten [@] spatial-insight.nl)

Previous page Download PDF