Cluster analyse: 20 procent minder lekken door vervanging van 1,4% van de leidingen

20% reductie van lekken in 1,5 jaar tijd: de cluster analyse in actie!

De eerste analyses van de impact van het toepassen van de clusteranalyse zijn veelbelovend. Voor een klant met een leidingnet van circa 20.000 km kan 20% van de lekken worden voorkomen door de 250 km leiding te vervangen die met de cluster analyse zijn aangemerkt.

Met een vervangingspercentage van ongeveer 1% kan dit binnen 1,5 jaar gerealiseerd worden. De economische besparing is significant, de variabele kosten van de circa 1Mm3 die jaarlijks niet zal weglekken zijn ongeveer 150 k€/jaar. Minstens zo belangrijk, de chemicaliën voor ontharding, pH controle en transport chloring worden bespaard. Net als de energie die gemoeid is met het winnen, produceren en transporteren van het water.

De clusteranalyse is een model dat Spatial Insight in eigen beheer heeft ontwikkeld. Spatial Insight gelooft in data gedreven assetmanagement als enige manier van objectieve, verantwoordbare en reproduceerbare besluitvorming. De modellen leiden tot minimale kosten en risico’s en maximale prestatie van het leidingnet.