Onze visie en aanpak

Spatial Insight is een onafhankelijke Nederlandse datascience consultancy die zelf ontwikkelde algoritmen en software toepast.

Het managen van gasleidingen, waterstofleidingen, waterleidingen en persriolen is kapitaalintensief en verdient optimale en objectieve besluitvorming. Met onze visie op de laagste maatschappelijke kosten voor het beheer van ondergrondse assets hebben we een indrukwekkende lijst van referenties in Nederland opgebouwd waarbij we:

  • investerings- en/of exploitatiekosten hebben bespaard
  • het aantal lekken en NIRG hebben verlaagd
  • strategische asset management doelstellingen hebben bereikt

In onze visie bereiken we het maatschappelijke optimum als nutsbedrijven, waterschappen en gemeenten eerst zelf uitrekenen welke leidingen of kleppen ze willen vervangen en daarna onderling afstemmen welke werkzaamheden kunnen worden samengevoegd. Spatial Insight levert alle berekeningen en tools die daarvoor nodig zijn, inclusief de infrastructuur om ruimtelijke data op te slaan en te beheren.

Assetmanagement zal pas echt effectief zijn als er sprake is van een bedrijfsbrede aanpak. Wij hebben de ISO 55001 standaard omarmd als leidraad, zoals die in verschillende publicaties is beschreven door het Institute of Asset Management.

Door onze achtergrond is GIS, assetmanagement en datascience realiseren we onze visie door voor klanten hun ruimtelijke data te organiseren en door daarmee berekeningen te maken. Onze producten stellen onze klanten in staat om de berekeningen ook zelf uit te voeren en voorgenomen werkzaamheden af te stemmen met andere beheerders van ondergrondse infrastructuur. Zo bereiken we de laagst maatschappelijke kosten en de gewenste balans tussen prestaties, risico’s en kosten.

De veiligheid van de data van onze klanten is cruciaal en daarom hebben we interne processen gebaseerd op de ISO27001 voor het borgen van onze informatiebeveiliging.

Voor meer informatie, nodigen we u uit contact te zoeken met Ignaz Worm.

Data registratie

Voordat we kunnen gaan rekenen moet er data zijn, en dat begint met de data registratie. De meeste organisaties hebben ruime ervaring met het verzamelen van data in het veld, maar we denken graag mee over hoe het beter kan en welke goede voorbeelden we bij andere organisaties hebben gezien. Ook hebben we contacten met partnerbedrijven waar we graag mee werken, die open of gesloten data bronnen ontsluiten, zoals StellaSpark.

Data integratie

Steeds vaker vragen onze klanten of we naast het modelleren en rekenen ook kunnen assisteren bij het integreren en uniformeren van de benodigde data. We ontwikkelen in eigen beheer tools en methodes om de integratie en uniformering van data zo efficiënt en effectief mogelijk te doen. Meer informatie bij Arnoud Drevijn.

Modelleren

We hebben in de loop van de jaren meerdere vervangingsmodellen voor leidingen gezien, zoals TransparantNL, Comsima en Somaseo. Elk van die modellen heeft een specifieke focus, de één is meer gefocust op de kans van falen, de ander meer op effect, of een model is gericht op het falen van een specifiek materiaal. Het beste van al die modellen komt samen in onze eigen risicomodel voor leidingvervanging SI-Rehab. Daarnaast heeft Spatial Insight SI-Cluster gebouwd, een product gebaseerd op een algoritme dat niet voor individuele leidingen de hoogste vervangingsprioriteit bepaalt, maar zoekt naar clusters leidingen die samen een hoge bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het aantal lekken. Graag bespreekt Jurjen den Besten welk model het best aansluit op uw situatie.

Misschien is dat wel een combinatie van twee modellen? In dat geval zetten we BestNet in, onze software voor beslissingsondersteuning waarmee we de resultaten van vervangingsmodellen kunnen combineren en vervangingsscenario’s kunnen vergelijken.