DATA

Welkom bij Spatial Insight

Inzicht geven in uw data is onze specialiteit. Inzicht krijgt u door uw data te verrijken met berekende gegevens en te combineren met andere relevante databronnen. De resultaten worden gevisualiseerd op kaart en in rapportages. Hiermee is het mogelijk complexe vragen te beantwoorden en zo aan de eindgebruiker te presenteren dat die snapt waarop het resultaat is gebaseerd. Geen black box maar een zo eenvoudig en duidelijk mogelijke berekening. De projecten van Spatial Insight richten zich op diverse gebieden maar de nadruk ligt op Asset Management en GIS bij netbeheerders.

Arnoud Drevijn, de specialist achter Spatial Insight, heeft meer dan 10 jaar ervaring met het verwerken, analyseren en presenteren van (ruimtelijke) gegevens. Van oorsprong als hydrograaf, later als Asset Engineer bij waterleidingbedrijf PWN en momenteel als zelfstandig ondernemer. Hierbij heeft hij veel ervaring opgedaan met GIS en Asset Management, het verbeteren van datakwaliteit en data-analyse voor vele doeleinden.

Op de pagina projecten is een overzicht te vinden van de projecten die door Spatial Insight zijn uitgevoerd. Wilt u het volledige profiel van Arnoud Drevijn bekijken? Ga dan naar Linkedin via de knop op deze pagina.

GIS Magazine 8 december 2016

GIS Magazine 15 juni 2015